Videó arról, hogyan dermed mozdulatlanná egy város Lengyelországban

Az 1944 augusztusában zajló varsói partizánfelkelés a második világháború egyik legkevésbé ismert epizódja, de a lengyelek nem feledkeznek el hőseikről: minden évben augusztusban megáll az élet egy hosszú percre, miközben rájuk emlékeznek.

ez

Lengyelországot 1939-ben a náci Németország és a Szovjetunió szépen felosztotta egymás közt: keletről a szovjetek, nyugatról a németek szállták meg, a lengyelek pedig menekültek, ki amerre tudott. Az ott maradottak föld alatti mozgalmat kezdtek szervezni az elnyomás ellen, a londoni lengyel kormány segítségével létrehozták a Honi Hadsereget. A létrejövő, titkos “második társadalom”, saját sajtóval, oktatási rendszerrel, titkosszolgálattal, és hadsereggel készült, ám a szovjetek, akikkel a tervek szerint együtt szabadították volna fel a várost, fokozatosan lefegyverezték és letartóztatták a lengyeleket. 1944 nyarán a szovjetek elérték Varsó térségét, a lengyelek pedig kirobbantották a felkelést a német elnyomás ellen, abban a tudatban, hogy a szovjet segítség nélkül biztos a bukás.

Augusztus elsején, délután öt órakor kezdődött meg a 63 napig tartó kínkeserves, hősies harc a német megszállók ellen, miközben a Vörös Hadsereg megállt a Visztula keleti partján, és tulajdonképpen végignézte, míg a hősök elbuknak. Varsót porig rombolták a németek, a nép nagy része elmenekült, fogolytáborban szenvedett, vagy egy volt a kétszázezer halott lengyel közül.

A magyar hadsereg egy része is ott volt a felkelés leverésekor, hiszen a II. világháborúban a németek oldalán harcoltunk, de a magyarok zöme általában megtagadta a harcot a lengyelek ellen, kibújtak a német parancsok alól, és sokszor a felkelőknek nyújtottak segítséget – a németek ezért a felkelés negyedik hetében kivonták Varsóból a magyar katonákat.

A hősi halált halt, teljes reménytelenségben harcoló lengyel katonákra azóta is minden évben tisztelettel emlékeznek: augusztus elsején megszólalnak a légvédelmi szirénák, és egy percre a város – és vele talán az idő is – megáll.