Magyar kutatók találtak rá az ötödik természeti erőre?

Debreceni magyar fizikusok „véletlenül” felfedezték a természet ötödik alapvető kölcsönhatását. Ha ez igaznak bizonyul, teljes fizikai világképünket átformálja. A legújabb kutatások igyekeznek tovább bizonyítotani az ötödik erő jelenlétét.

Alapvetően négy elemi kölcsönhatás irányítja világot: a gravitáció, az elektromágnesesség, és az atomokat összetartó erős és gyenge kölcsönhatások (amelyeket közvetítő részecskék, a bozonok segítenek megvalósulni). Igen ám, de ezekkel az univerzum nagy részét adó sötét anyagot nem tudjuk leírni, elemezni. Azért is nevezzük sötét anyagnak, mert nincs olyan módszerünk, amivel egyáltalán vizsgálni tudnánk. Azt is mondhatnánk, hogy akkor nem is létezik, akkor viszont teljesen érthetetlen lenne a galaxisok mozgása, meg az univerzum tágulásának folyamatai. Emiatt a fizikusok jó ideje gondolkodnak azon, hogy van egy ötödik erő, egy ötödik kölcsönhatás, de eddig maximum matematikai egyenletekben használták, kísérletet senki sem végzett.

atomki_0271_web

A debreceni kísérlet

A debreceni Magyar Tudományos Akadémia Atommagkutató Intézet Krasznahorkay Attila vezette kutatócsoportja az ötödik természeti erő mögött álló sötét fotonok jelenléte után kutatott, ezt pedig úgy tették, hogy elektron-pozitron spektrométerében hetes tömegszámú lítiummintákat bombáztak protonokkal. A lítiumatommag nyolcas tömegszámú, rendkívül instabil berilliummá alakult, amely tovább bomlott, és elektron-pozitron párokat sugárzott magából. Amikor változtatni kezdték a besugárzás szögét, egy olyan eredményt kaptak, amit eddig sosem. Kiderült, hogy a berillium egy új, eddig ismeretlen részecske formájában adja le energiáját, ez a részecske pedig lebomlik elektronra és pozitronra. Ez lehet a sötét foton? Az Irvine-i Kaliforniai Egyetem tudósai megismételték és igazolták a magyar kísérletet, és annak eredményeit, bár szerintük nem sötét fotonról van szó, hanem fotofóbikus X bozonról (ezt eddig szintán csak elméleti síkon létezőként kezelték). Akárhogy is, az egész tudományos világ ennek lázában ég.

Nemrég kicsit közelebb jutottak, leírták az új erő matematikai modelljét, a laborokban pedig további kísérleteket végeznek, hogy hobban megértsék a titokzatos sötét anyagot, és az új természeti erőt. Minden ilyen eredmény jelentős mérföldkövet jelent majd a tudomány területén.

Forrás: Iflscience, Nature